Връщане на стока

Закупената от Вас стока може да бъде върната до 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания. Разходите по връщането се начисляват според ЗЗП. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват компоненти от стоката, да не са правени опити за монтаж. При отказ, моля свържете се с нас по удобен за вас начин.

Велона ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 50.

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП от фирма Велона ООД сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация: 

1. Адресът ни е гр. Русе, ул. Киев 3
2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка 08888 00 245 , може да ни пишете на e-mail адрес: velonabg@gmail.com
3. Всички цени в сайта velona.bg са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ.
4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин velona.bg е Комисията за защита на потребителите.
5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
6. Не се налага допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Връзка към Закона за електронната търговия (ЗЕТ)

Връзка към Закона за защита на потребителя (ЗЗП)